Certifikat

Ett kvitto på att ni är en ansvarstagande partner.

För att erhålla PURE ACTs certifiering behöver ni arbeta aktivt med relevanta hållbarhetsfrågor och dokumenterar insatserna i vårt digitala verktyg. Där sammanställs automatiskt en hållbarhetsrapport enligt kraven i Hållbarhetslagen 6 kap ÅRL. När ni låtit er revisor granska hållbarhetsrapporten belönas ni med ett certifikat. Certifikatet gäller i tre år förutsatt att ni årligen uppdaterar hållbarhetsrapporten, låter den granskas och får den godkänd.