Hållbarhet hos oss

Vår affärsidé går ut på att hjälpa alla företag att komma igång med hållbarhetsarbete och upprätta en hållbarhetsrapport. Våra erbjudanden har tydlig koppling till Agenda 2030 och via våra kunder kan vi främja alla 17 mål. För egen del har vi störst möjlighet att bidra till mål 5, 8, 9 och 12. Dessa mål är vägledande i vårt hållbarhetsarbete och utifrån dem har vi formulerat egna kort- och långsiktiga mål. Läs mer om vårt arbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

Certifikat

Som en förlängning på vårt eget hållbarhetsarbete erbjuder vi ett certifikat till kunder som upprättar en hållbarhetsrapport via Acture och som låter en revisor granska den enligt våra certifieringskriterier. Våra kriterier ligger i linje med de lagstadgade kraven på hållbarhetsrapportering som anges i ÅRL. Certifikatet kan endast erhållas av företag som inte omfattas av rapporteringskravet (små och medelstora företag).

Med certifieringen vill vi uppmuntra företag till ökat ansvarstagande och transparens.

Vill du komma i kontakt?