Plattform

Acture - En plattform för strategiskt hållbarhetsarbete

Acture är ett enkelt, aktivitetsbaserat verktyg som hjälper dig att bygga en hållbarhetsplan. Du lagrar dina policys och dokumenterar befintliga rutiner. Sedan väljer du ut relevanta mål på kort och lång sikt. Du har en tydlig översiktsvy som visar hur du ligger till enligt din plan och du kan när som helst hämta en automatsikt sammanställd hållbarhetsrapport. Bjud gärna in dina kollegor och fördela ansvarsområden.