Acture

Acture är ett enkelt, aktivitetsbaserat verktyg som hjälper dig att bygga en hållbarhetsplan. Bearbeta checklistor med hundratals tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer. Du får en tydlig översiktsvy som visar hur ni ligger till enligt er plan och du kan när som helst hämta en automatiskt sammanställning.

Med Acture får du

  • Ledningssystem för hållbarhetsarbetet
  • Konkreta tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer
  • Struktur på god översikt
  • Automatisk sammanställning

Vill du komma i kontakt?