Bli det hållbara företaget med vår

enkla 5-stegsprocess

PURE ACT hjälper er som företag att arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen (6 kap 12 § ÅRL). Genom vår digitala 5-stegsprocess kan ni möta samhällets ökande krav på hållbarhetsengagemang. Processen är enkel, kostnadseffektiv och stärker er hållbarhetsprofil. 

1. Vi analyserar ert nuläge och era intressenter för att fastställa era väsentliga områden kopplat till Agenda 2030. Därefter är det enkelt för er att arbeta vidare med hållbarhetsfrågorna på egen hand. Nulägesanalysen finns både som digital och fysisk. 

2. Ni får tillgång till vår digitala plattform. I den skapar ni en hållbarhetsstrategi genom att bearbeta olika checklistor med hållbara åtgärder inom både miljömässiga och sociala segment. Ur plattformen hämtar ni en automatiskt sammanställd hållbarhetsrapport. 

3. Ta del av våra utbildningar för att inkludera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Dessa finns både som digitala och fysiska. 

4. Låt er revisor granska att hållbarhetsrapporten uppfyller kraven i Hållbarhetslagen. 

5. Om er revisor godkänt rapporten utfärdas ett certifikat som gör att ni kan profilera er som Det hållbara företaget

Om oss

PURE ACTs vision är att alla svenska företag ska arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen. Vi är övertygade om att alla företag, stora som små, inom en snar framtid kommer behöva verka för ett hållbart samhälle. 90 % av svenska konsumenter tycker det är viktigt att företag minskar sin klimatpåverkan och framtidens medarbetare bojkottar arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. Det kommer inte finnas en marknad för företag som inte anpassar sig till dessa krav. PURE ACT har bildats för att göra transformationen mot hållbart företagande så enkel och effektiv som möjligt.

PURE ACT bildades år 2017 av de dåvarande ekonomistudenterna Therese Svensk och Linnea Eriksson. Under studietiden fann de ett gemensamt intresse för hållbarhet som konkurrensfördel och en magisteruppsats var startskottet på det som idag är PURE ACT.

PLATTFORM

PURE ACTs digitala plattform är enkel och pedagogisk. Den används av den som ansvarar för hållbarhetsarbetet och dem som verkställer förändringarna. Användarna skapar självständigt en hållbarhetsstrategi utifrån konkreta förslag på miljömässiga, sociala och ekonomiska åtgärder som bygger på riktlinjer från Agenda 2030. Ni aktiverar, klarmarkerar och sätter deadlines för föreslagna åtgärder. Allt eftersom åtgärderna genomförs skapar ni tillhörande grafiska underlag att dela internt och externt. I slutet av verksamhetsåret laddar ni ner en automatiskt sammanställd hållbarhetsrapport som er revisor kan granska. I plattformen finns en checklista med tydliga instruktioner som hjälper er att uppfylla kraven i Hållbarhetslagen.

Kontakta info@pureact.se för offert.

Utbildning

Vi tillhandahåller två utbildningar som bokas via vår egen sida Hållbarhetsutbildning.se. Utbildningarna finns både som öppna och företagsanpassade. Hållbarhet skapar lönsamhet riktar sig till den som vill få kunskap om hur hållbarhet kan integreras i affärsverksamheten och stärka varumärket. Medarbetarnas makt belyser medarbetarnas viktigas roll i hållbarhetsarbetet och möjlighet att bidra till positiv förändring. På Hållbarhetsutbildning.se kan ni även boka Nulägesanalysen som är första steget i vår 5-stegsprocess. Den hjälper er att analysera er verksamhets väsentliga områden. 

Mer information om upplägg, pris, kurstillfällen och anmälan på Hållbarhetsutbildning.se Hållbarhetsutbildning.se

Certifikat

För att erhålla PURE ACTs hållbarhetscertifikat krävs att ni arbetar aktivt med relevanta hållbarhetsfrågor och dokumenterar insatserna i vår digitala plattform. I den sammanställs automatiskt en hållbarhetsrapport. Om rapporten granskas av en revisor som godkänner att den uppfyller kraven i Hållbarhetslagen (6 kap 12 § ÅRL) utfärdar PURE ACT ett certifikatet. Certifikatet utfärdas tre år i taget och förnyas baserat på att revision utförts och godkänts under tre påföljande år. 

Samarbeten

Kontakt

Hälsingegatan 15
113 23 Stockholm

070 277 99 90

info@pureact.se

@pure.act

559122-5213