Bli ett hållbart företag med vår enkla

5-stegsprocess

PURE ACT hjälper er som företag att arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen 6 kap 12 § ÅRL. Genom vår 5-stegsprocess kan ni möta samhällets ökande krav på hållbarhetsengagemang. Processen är enkel, kostnadseffektiv och stärker er hållbarhetsprofil. 

1. Vi analyserar ert nuläge och era intressenter för att fastställa era väsentliga områden kopplat till Agenda 2030. Nulägesanalysen genomförs i en eller flera delar och finns både som workshop och webbinarium. 

2. Ni får tillgång till vår digitala verktyg för hållbarhetsrapportering. Där skapar ni en hållbarhetsstrategi genom att bearbeta olika checklistor för miljömässig, sociala och ekonomisk hållbarhet. Verktyget sammanställer automatiskt en hållbarhetsrapport. 

3. Ta del av våra workshops och e-learnings för att implementera hållbarhetsarbetet och inkludera medarbetarna.

4. Låt er revisor granska att hållbarhetsrapporten uppfyller kraven i Hållbarhetslagen. 

5. När er revisor godkänt rapporten utfärdas ett certifikat som gör att ni kan profilera er som ett hållbart företag.

Om oss

PURE ACTs vision är att alla svenska företag ska arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen. Vi är övertygade om att alla företag, stora som små, inom en snar framtid kommer behöva verka för ett hållbart samhälle. Det blir allt vanligare att stora företag ställer krav på hållbarhetsengagemang hos sina underleverantörer för att säkerställa hållbarhet i alla led. 90 % av svenska konsumenter tycker det är viktigt att företag minskar sin klimatpåverkan och framtidens medarbetare bojkottar arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. Det kommer inte finnas en marknad för företag som inte anpassar sig till dessa krav. PURE ACT har bildats för att göra transformationen mot hållbart företagande så enkel och effektiv som möjligt.

PURE ACT bildades år 2017 av de dåvarande ekonomistudenterna Therese Svensk och Linnea Eriksson. Under studietiden fann vi ett gemensamt intresse för hållbarhet som konkurrensfördel och en magisteruppsats var startskottet på det som idag är PURE ACT.

PLATTFORM

PURE ACTs digitala verktyg för hållbarhetsrapportering är enkelt och pedagogiskt. Verktyget används av den som ansvarar för hållbarhetsarbetet och dem som verkställer förändringarna. Användarna skapar självständigt en hållbarhetsstrategi utifrån konkreta förslag på miljömässiga, sociala och ekonomiska åtgärder som bygger på riktlinjer från Agenda 2030. Ni aktiverar, klarmarkerar och sätter deadlines för föreslagna åtgärder. Allt eftersom åtgärderna genomförs skapar ni tillhörande grafiska underlag att dela internt och externt.

I slutet av verksamhetsåret laddar ni ner en automatiskt sammanställd hållbarhetsrapport som ni kan låta er revisor granska. I plattformen finns en checklista med tydliga instruktioner som hjälper er att uppfylla kraven i Hållbarhetslagen.

Kostnaden baserar på ert företags storlek, kontakta oss för offert.

Workshops

Vi anordnar företagsanpassade workshops och utbildningar som ger kunskap om hur hållbarhet kan integreras i affärsverksamheten, stärka konkurrenskraften och skapa medarbetarengagemang. Vi hjälper er att etablera ett relevant och strukturerat Hållbarhetsarbete som ger maximal positiv effekt för ert företag och samhället i stort. Det är viktigt att alla på företaget förstår varför ni gör förändringar och hur alla kan och förväntas bidra i sina olika roller. Workshops är en effektiv metod för inkludering och engagemang. 

Vi tillhandahåller även en E-learning för medarbetare (och privatpersoner). E-leraningen kan vara ett stöd i sig eller en del i en mer omfattande utbildningsinsats. Kursen är framtagen tillsammans med Xtractor som är experter på digitala utbildningar.  

Kontakt oss för mer information om innehåll, upplägg och kostnad eller läs mer på vår egen utbildningssida Hållbarhetsutbildning.se. Hållbarhetsutbildning.se

Certifikat

För att erhålla PURE ACTs hållbarhetscertifikat krävs att ni arbetar aktivt med relevanta hållbarhetsfrågor och dokumenterar insatserna i vårt digitala verktyg. Där sammanställs automatiskt en hållbarhetsrapport enligt kraven i Hållbarhetslagen 6 kap 12 § ÅRL. När ni låtit er revisor granska hållbarhetsrapporten utfärdar vi ett certifikat. Certifikatet gäller i tre år förutsatt att ni årligen uppdaterar hållbarhetsrapporten, låter den granskas och får den godkänd.

Samarbeten

Kontakt

Hälsingegatan 15
113 23 Stockholm

08 540 672 72

info@pureact.se

@pure.act

559122-5213