Hållbarhet hos oss

Vår affärsidé går ut på att hjälpa alla företag att komma igång med hållbarhetsarbete och upprätta en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport. Våra erbjudanden har tydlig koppling till Agenda 2030 och via våra kunder kan vi främja alla 17 mål. För egen del har vi störst möjlighet att bidra till de globala målen 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt 12. Hållbar konsumtion och produktion. Dessa mål är vägledande i vårt hållbarhetsarbete och utifrån dem har vi formulerat egna kort- och långsiktiga mål. Läs mer om vårt arbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

Hållbarhetscertifiering

Som en förlängning på vårt eget hållbarhetsarbete erbjuder vi en hållbarhetscertifiering till kunder som upprättar en frivillig hållbarhetsrapport via Acture och som låter en revisor granska den enligt våra certifieringskriterier. Våra kriterier ligger i linje med de lagstadgade kraven på hållbarhetsrapportering som anges i Årsredovisningslagen. Certifikatet kan endast erhållas av företag som inte omfattas av rapporteringskravet, det vill säga små och medelstora företag.

Med certifieringen vill vi uppmuntra företag till ökat ansvarstagande och transparens. För att uppnå hållbar utveckling måste vi samarbeta!

Hållbarhetscertifiering

Vill du komma i kontakt?