Ledningssystem för hållbarhetsarbete

Acture - Ledningssystem för hållbarhetsarbete

Acture är ett enkelt, aktivitetsbaserat verktyg som hjälper dig att bygga en hållbarhetsplan. Bearbeta checklistor med hundratals tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer. Du får en tydlig översiktsvy som visar hur ni ligger till enligt er plan och du kan när som helst hämta en automatisk sammanställning.

Med Acture får du

  • Ett ledningssystem för hållbarhetsarbete
  • Konkreta tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer
  • Struktur och god översikt
  • Automatisk sammanställning (enkel hållbarhetsrapport)

Vill du komma i kontakt?