Hållbarhetsrapport 2021/2022

Vårt räkenskapsår börjar närma sig sitt slut och i och med det publicerar vi vår hållbarhetsrapport. Rapporten visar hur vi på PURE ACT själva arbetar med hållbarhetsfrågor. Trevlig läsning!