Nya uppdateringar i Acture

Under våren 2022 beviljades vi på PURE ACT Vinnova Innovativa Startups steg 2 och ett stort finansiellt bidrag för produktutveckling. Projektet syftar till att främja jämförbar hållbarhetsrapportering och effektivisera regelefterlevnad i och med det nya EU-direktivet CSRD samt inspirera fler företag till ökat ansvarstagande. Projektet pågår fram till september och vi kommer löpande släppa nya […]