Vi har gjort det igen!

Vi har beviljats Vinnova Innovativa Startups steg 2 och 900 000 kr för produktutveckling!