Hållbarhetsrapport 2021/2022

Vårt räkenskapsår börjar närma sig sitt slut och i och med det publicerar vi vår hållbarhetsrapport. Rapporten visar hur vi på PURE ACT själva arbetar med hållbarhetsfrågor. Trevlig läsning!

Samarbete med Qnister

PURE ACT har inlett ett samarbete med Qnister, ett digitalt verktyg för regelefterlevnad. Som ett första steg kommer vårt digitala verktyg Acture att bli en del av Qnisters grunderbjudande av compliancetjänster.  ”Vi har länge imponerats av PURE ACT och är stolta över att kunna erbjuda våra kunder lösningar på fler utmaningar”, säger Anna-Lena Isaksson, VD […]

Vi har gjort det igen!

Vi har beviljats Vinnova Innovativa Startups steg 2 och 900 000 kr för produktutveckling!