PURE ACT blir en del av Aspia!

Tillsammans blir vi en ledande affärspartner i företagens viktiga omställningsarbete.

Stora förändringar väntas på området hållbarhetsrapportering i och med införandet av det nya EU-direktivet CSRD. Både för stora företag som kommer omfattas direkt av kraven men även för små och medelstora företag gäller det att börja se över sina processer och rapporteringsrutiner för att säkerställa regelefterlevnad och behålla kunder.

PURE ACT och Aspia som båda erbjuder rådgivning och digitala verktyg väljer nu att gå ihop för att tillsammans kunna möta företagens efterfrågan på stöd inom ESG-området och därmed erbjuda en bredare rådgivningstjänst. Aspia är redan etablerad som ledande affärspartner inom ekonomi, lön och skatt. Med det förstärkta ESG-erbjudandet blir vi en helhetsleverantör att räkna med. Ambitionen är att stötta företag av alla storlekar och hjälpa dem att följa de nya regelverken på ett hållbart sätt. 

Vi har tittat på olika aktörer på marknaden, och kände snabbt att PURE ACT var ett bolag som passade som hand i handsken med Aspia. De är och har en perfekt kombination av människa och teknik. Precis som Aspia Ola Gunnarsson, CEO Aspia

Med Aspias stora kundbas och breda målgrupp ser vi att PURE ACT kan växa och utvecklas i precis rätt riktning. Vi är en perfekt match!Therese Svensk och Linnea Eriksson, grundare av PURE ACT

PURE ACT-grundarna blir nu delägare i Aspia och kommer fortsätta utveckla det gemensamma ESG-erbjudandet. 

Dela artikeln på sociala medier

Fler artiklar