Samarbete med Qnister

PURE ACT har inlett ett samarbete med Qnister, ett digitalt verktyg för regelefterlevnad. Som ett första steg kommer vårt digitala verktyg Acture att bli en del av Qnisters grunderbjudande av compliancetjänster.  ”Vi har länge imponerats av PURE ACT och är stolta över att kunna erbjuda våra kunder lösningar på fler utmaningar”, säger Anna-Lena Isaksson, VD […]