PURE ACT blir en del av Aspia!

Tillsammans blir vi en ledande affärspartner i företagens viktiga omställningsarbete. Stora förändringar väntas på området hållbarhetsrapportering i och med införandet av det nya EU-direktivet CSRD. Både för stora företag som kommer omfattas direkt av kraven men även för små och medelstora företag gäller det att börja se över sina processer och rapporteringsrutiner för att säkerställa […]