Nya granskningskriterier

PURE ACT Certified – Sustainability Reporting 

Vår certifiering riktar sig till företag som upprättar frivilliga hållbarhetsrapporter. Tidigare har certifieringskriterierna legat i direkt linje med rapporteringskraven (ÅRL 6 kap) som gäller för lagstadgade hållbarhetsrapporter men hädanefter är det nya kriterier som gäller. De ligger visserligen fortfarande i linje med rapporteringskraven men numera är de mer konkreta vilket förbättrar små och medelstora företags möjlighet att upprätta en hållbarhetsrapport av god kvalitet. 

Vi har utformat kriterierna med stöd av FAR och tre framtidsorienterade revisionsbyråer. Deras perspektiv har varit viktigt eftersom certifieringen kräver att en auktoriserad revisor granskar att rapporten uppfyller våra kriterier. 

I takt med att nya regelverk införs blir det allt vanligare att stora företag ställer hållbarhetskrav på sina underleverantörer. För att säkra affärerna är det viktigt att kunna bevisa att man är en ansvarstagande partner, och det är precis vad vår certifiering är ett kvitto på.

Dela artikeln på sociala medier

Fler artiklar